1901-2001 Lagostina. Cent’anni d’impresa c2002 Andrea Lazzarini Editore Stresa (VB)

Fondo storia dell'Impresa Italiana

Autore:

Data: c2002

Editore: Andrea Lazzarini Editore

Luogo: Stresa (VB)